ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δημόσιο έργο

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2010-2011

Κατηγορία έργου
Έργα οδοποιίας
Σχετικά με το έργο

Εκτέλεση εργασιών οδοποιίας στη ΔΕΗ στα ορυχεία Αμυνταίου, Καρδιάς, Κύριου και Νοτίου Πεδίου.