ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5386313/2008

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

14.500.000,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χρονολογία

2008

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση διάστρωση 10,0 Χ 10^6 m3 στ. σκληρού – ημίσκληρου υπερκείμενου από την 2η και 3η τομή υπερκείμενων Ορυχείου Αμυνταίου.