ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5306311/2010

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

31.302.600,00€

Χρονολογία

2010-2011

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 31,0 Χ 10^6 m3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή Βορειοδυτικών Πρανών και της Εξωτερικής Απόθεσης του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς.