ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5346305/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.555.000,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2014

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 4,7 Χ 10^6 m3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την Ανατολική επέκταση Κομάνου.