ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5326306/2012

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12.171.900,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2012

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 8,5 Χ 10^6 m3 στ. υπερκείμενων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την Ανατολική Επέκταση Κομάνου.