ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2010.015/ΛΚΔΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

586.500,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2010-2011

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 680.000 m3 στ. υπερκειμένου από τον Τ/Δ1 του Ορυχείου Αμυνταίου.