ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5396315/2009

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9.789.000,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2009

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 5,3 Χ 10^6 m3 στ. σκληρών και ημισκληρών σχηματισμού από τις υπερκείμενες τομές του ορυχείου Ν. Πεδίου.