ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5356304/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.365.000,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2015-2016

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 4,5  x 10^6 m3 σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις υπερκείμενες τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.