ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5356301/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.464.000,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2015

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 3,7 x 10^6 m3 λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker του Ορυχείου “Μαυροπηγής”