ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2008.102 ΛΚΔΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

213.600,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2008

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 143.400 m3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή Τ/Δ 11 του Ορυχείου Αμυνταίου.