ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2009.094/ΛΚΔΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

888.280€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2009

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 1,36  Χ 10^6 m3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή Τ/Δ 6 του Ορυχείου Αμυνταίου.