ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2010.060/ΛΚΔΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

499.620,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2010-2011

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 660.000 m3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη Βυθισμένη περιοχή του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.