ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5326308/2012

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.622.710,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2012

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 2,08 Χ 10^6 m3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή Τα/Δ6 του Ορυχείου Αμυνταίου.