ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2013.005/ΛΚΔΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

496.650,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2013

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 650.000 m3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη Βυθισμένη περιοχή Τα/Δ6 του Ορυχείου Αμυνταίου.