ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2010.033/ΛΚΔΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

276.598,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2010-2011

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 230.000 m3 στ. αμμοχάλικων και φυτικής γης από την περιοχή Κ4, Κ5  προς διάφορες θέσεις του Ορυχείου Καρδιάς.