ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5306302/2010

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.727.900,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2010-2011

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 1,44 Χ 10^6 m3 στ. αμμοχάλικων και 150.000 m3  τέφρας για υποδομές και υποστήριξη των εκσκαφέων Κ.ΟΝΠ. Διακίνηση 1,2 Χ 10^6 m3 λασπερών υλικών από τα δάπεδα εκσκαφέων υπερκέιμενου Κ.ΟΝΠ.