ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5396306/2009

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.972.606,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2009

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 3,30 Χ 10^6 m3 στ. αγόνων υλικών από την Προτομή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιά.