ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5346306/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9.091.228,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2014

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 9,0 x 10^6 m3 στ. αγόνων υλικών και λιγνίτη από την περιοχή του Ορυχείου Κομάνου, για τη διαμόρφωση του χώρου κατασκευής της Νέας Μονάδας V.