ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5386315/2008

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.532.356,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2008

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση διάστρωση 4,411 Χ 10^6 m3 στ. υπερκείμενου και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker και της Βυθισμένης του Ορυχείου Μαυροπηγής.