ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ιδιωτικό έργο

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2015-2016

Κατηγορία έργου
Οικοδομικά έργα
Σχετικά με το έργο

Επισκευή διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Περικλέους 12 και Ρόδου στο Μαρούσι στην Αθήνα σε γωνιακό οικόπεδο 1100m2.

Πρόκειται για ένα διατηρητέο νεοκλασικό κτίριο επιφάνειας 300m2 σε δύο επίπεδα (ισόγειο και όροφος) με εκτιμώμενη χρονολογία κατασκευής στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ως προς τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την διαρρύθμιση αποτελεί μια διακεκριμένη εξοχική κατοικία του 19ου αιώνα με τέσσερα μεγάλα υπνοδωμάτια στον όροφο, με λουτρά και τρείς σάλες στο ισόγειο με μικρό μαγειρείο και service κουζίνας σε ξεχωριστό χώρο. Εξωτερικά το κτίριο έχει τέσσερα μπαλκόνια εκ των οποίων τα δύο στην ανατολική και νότια όψη είναι μεγάλοι εξώστες 12 m2 με λιθόκτιστα υποστυλώματα, ενώ τα άλλα δύο που βρίσκονται στην δυτική όψη είναι μικρά μονολιθικά και εδράζονται σε μαρμάρινα φουρούσια.

Το κτίριο εξωτερικά φέρει πλούσιο αρχιτεκτονικό διάκοσμο και στις τέσσερις όψεις του με περιμετρικές μαρκίζες στον όροφο και κάτω από την κεραμοσκεπή, κορνίζες και υπέρθυρα στα ανοίγματα, ακρογκώναρα και σκοτίες στις όψεις. Η κεραμοσκεπή είναι βυζαντινού ρυθμού τετράριχτη με συνεχή ακροκέραμα περιμετρικά πάνω από την μαρκίζα και διακοσμητικά τοιχεία στις όψεις των μεγάλων εξωστών.

Οι αυτοψίες που διενεργήθηκαν δεν έδειξαν σημαντικά στατικά ζητήματα ως προς τις φέρουσες λιθοδομές, οπότε αποφασίστηκε η πλήρης αντικατάσταση της κεραμοσκεπής, η ενίσχυση της στέψης του κτιρίου, η πλήρης καθαίρεση του παλαιού επιχρίσματος, η ανάπλαση των διακοσμητικών στοιχείων του και η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων. Οι εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου ολοκληρώθηκαν με σεβασμό και ακρίβεια στα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά αλλά και τις τεχνικές και τις τεχνοτροπίες της εποχής.