ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΗΣ Κ – 4016, ΑΗΣ Κ – 4046 & ΑΗΣ Κ - 4058

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

105.000,00 €

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2014

Κατηγορία έργου
Βιομηχανικά ενεργειακά
Σχετικά με το έργο

Υποστηρικτικές εργασίες στους Βιομηχανικούς χώρους του ΑΗΣ Καρδιάς