ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017.300/ΛΚΔΜ

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2017-2018

Κατηγορία έργου
Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
Σχετικά με το έργο

Εργασίες κατεργασίας σιδήρου