ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2020.009 / ΛΚΔΜ

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σε εξέλιξη

Χρονολογία

2021

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 430.000 Μ3 στ. αγόνων από την περιοχή της εσωτερικής απόθεσης Κυρίου Πεδίου για την κατασκευή και διαμόρφωση των δαπέδων του Τ/Δ11 του κλάδου τέφρας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V