ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2018.009 / ΛΚΔΜ

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2019

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 6,75 x 10^6 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή του Ορυχείου Μαυροπηγής.