ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017.007 / ΛΚΔΜ

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2017-2018

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 5,05 x 10^6 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τις περιοχές του Bunker και των ΒΔ πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής”