ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2019.003 / ΛΚΔΜ

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2020

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 4,55 x 10^6 Μ3 στ. υπερκείμενων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή πάρκο Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Ορυχείου Μαυροπηγής.