ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017.005 / ΛΚΔΜ

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2017-2018

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 4,30 x 10^6 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του πάρκου του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και της Βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Μαυροπηγής