ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017.014 / ΛΚΔΜ

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2018

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 3,7 Χ 10^6 Μ3 στ. υπερκείμενων υλικών από την περιοχή των τερματικών των τομών 1 και 2 του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου