ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6300013186

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2017-2018

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση (φόρτωση & μεταφορά) ποσοτήτων λιγνίτη & υγρής τέφρας εντός του σταθμού ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και ποσοτήτων διαβρεγμένης ιπτάμενης τέφρας από το σύστημα διακίνησης τέφρας σε χώρο απόθεσης του ορυχείου νοτίου