ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2018.010 / ΛΚΔΜ

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2018-2019

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 4,5 x 10^6 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των ΒΔ πρανών και της βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Μαυροπηγής