ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2016.221/ΛΚΔΜ

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2017

Κατηγορία έργου
Οικοδομικά έργα
Σχετικά με το έργο

Καθαιρέσεις τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, κατασκευών από σκυρόδεμα, αποξήλωση μόνωσης στα κτίρια Β1 και Β2 στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Επικάλυψη μεταλλικής στέγης με μεταλλικά πετάσματα, κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων.