Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Διαθέσιμες θέσεις και φόρμα για αποστολή βιογραφικού

  Προσωπικά στοιχεία

  Όνομα (απαραίτητο)

  Επώνυμο (απαραίτητο)

  Διεύθυνση (απαραίτητο)

  T.K (απαραίτητο)

  Πόλη (απαραίτητο)

  Χώρα (απαραίτητο)

  Tηλέφωνο (απαραίτητο)

  Κινητό (απαραίτητο)

  Email (απαραίτητο)

  Ημ.Γέννησης (απαραίτητο)

  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

  Επισυνάψτε το βιογραφικό σας (μορφή: PDF ή WORD)

  Σημειώσεις