Εταιρική κουλτούρα

Η ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. διακατέχεται από ενιαία κουλτούρα και στρατηγική που ενώνει όλο το ανθρώπινο δυναμικό, από τη διοίκηση έως την παραγωγή, δημιουργώντας κλίμα που βοηθά στην επαγγελματική πρόοδο και ανέλιξη κάθε εργαζόμενου.

 

Βασικός άξονας της εταιρικής κουλτούρας είναι:

  • Επένδυση στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε εργασιακού πεδίου
  • Προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες που συνάδουν με αυτές της εταιρείας.
  • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του έμψυχου δυναμικού της εταιρείας προσφέροντας τα κατάλληλα μέσα και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη εντός της εταιρείας.
  • Παροχή ίσων ευκαιριών σε κάθε εργαζόμενο ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία και την ηλικία του κάθε ενός.
  • Ενίσχυση ενός πλαισίου διαρκούς αναγνώρισης και επιβράβευσης, σύμφωνα με τις αξίες που διέπουν την εταιρεία.