Εργασιακός χώρος

Η ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. παρέχει ένα μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

 

Ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία, η εταιρεία παρέχει συνθήκες εργασίας που εξασφαλίζουν:

  • Ικανές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου.

 

Για την ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. η προστασία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, καθημερινή μέριμνα και καθήκον.

 

Σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας εφαρμόζεται αδιαπραγμάτευτα Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018.