Οι άνθρωποι μας

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. αποτελεί τον βασικό άξονα κάθε σχεδιαζόμενης στρατηγικής και τον κινητήριο μοχλό για την αναπτυξιακή της πορεία. Η γνώση, η δημιουργικότητα και ο δυναμισμός των εργαζομένων αλλά και η μακρόχρονη παρουσία έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών εγγυώνται την επιτυχημένη πορεία της εταιρίας στο μέλλον.

 

Σήμερα η ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζομένους και μεγάλο αριθμό υπεργολάβων, οι οποίοι αποτελούν μια ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων επαγγελματιών, με αφοσίωση, δημιουργικότητα, ομαδικό πνεύμα και δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς.

 

Η βασική εταιρική αξία που μας χαρακτηρίζει είναι:

“Οι άνθρωποί μας αποτελούν το κυριότερο κεφάλαιο της εταιρίας μας”