Οργανόγραμμα

Η ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. έχει δημιουργήσει διακριτά τμήματα διαχείρισης, τα οποία στελεχώνονται με ειδικευμένους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Στο οργανόγραμμα  φαίνεται η δομή και ο τρόπος που επιτυγχάνεται η εύρυθμη και άρτια λειτουργία της εταιρείας.