Όραμα & Στρατηγική

Στόχος της ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. είναι να διατηρήσει και να ισχυροποιήσει τη θέση της στην εγχώρια αγορά, ως μία ανταγωνιστική και πρωτοποριακή εταιρεία, επιτυγχάνοντας τη πλήρη και δίχως συμβιβασμούς ικανοποίηση των πελατών της. Με διορατικότητα, σωστή κρίση στις επιχειρηματικές προκλήσεις της εποχής, πέραν της παραδοσιακής κατασκευαστικής δραστηριότητας έχει ήδη δρομολογήσει διαδικασίες ανανέωσης και αναδιάρθρωσης που  θα επιτρέψουν να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της.

 

Παράλληλα, επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό, αναβαθμίζει τη λειτουργική της υποδομή και εργάζεται δυναμικά με συνεχή παρουσία σε διαγωνισμούς έργων, εφαρμογές ποιοτικών ελέγχων των εκτελούμενων εργασιών, τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και ανανέωση του πάγιου εξοπλισμού με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

 

Άμεσος στόχος της ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του εργοληπτικού της πτυχίου που σήμερα είναι η 5ης τάξης, έτσι ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει έργα χωρίς ανώτατο όριο προϋπολογισμού.

 

Τα σχέδια της ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. δεν σταματούν εδώ, καθώς μετά από μία ουσιαστική έρευνα αγοράς προκειμένου να διαπιστωθούν οι προοπτικές, οι ευκαιρίες, η ζήτηση αλλά και οι ανάγκες που προκύπτουν σε άλλες χώρες του εξωτερικού η εταιρεία ετοιμάζεται να αναπτυχθεί και σε αγορές του εξωτερικού.