Μήνυμα Προέδρου

Η ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. είναι μία ισχυρή ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο με κύριο γνώμονα την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα.

 

Αρχή μας αποτελεί η επιχειρηματική υπεροχή της εταιρείας να διέπεται από το ήθος και τις αξίες που διατηρούν άρρηκτη τη συμμαχία μας με την κοινωνία, τους ανθρώπους της και το περιβάλλον. Η πολιτική της εταιρίας στηρίζεται στη δημιουργία αξίας για τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

 

Παρά το γεγονός ότι είμαστε μία σχετικά νέα εταιρεία, εντούτοις μέσα από μία σειρά έργων που βασίζονται σε ένα ευρύ φάσμα, διαμορφώσαμε τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και θέσαμε γερά θεμέλια πάνω στα οποία εργαζόμαστε για την ισχυροποίηση της παρουσίας μας τόσο εντός των ελληνικών τειχών, όσο και εκτός, μέσω αναζήτησης νέων χωρών και συνεργειών.

 

Οι προοπτικές ανάπτυξής μας για την επόμενη πενταετία επικεντρώνονται στη διεύρυνση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου μας, στην ανάληψη έργων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, στην ενίσχυση του πελατολογίου μας, στην αναζήτηση νέων χώρων δράσης.

 

Η δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη της ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. συνδέεται άρρηκτα με τις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας, η οποία αποτελεί βασική αρχή της επιχειρηματικής μας ηθικής, και διέπει την εταιρική μας κουλτούρα θέτοντας τους στόχους για τα επόμενα χρόνια.