Ιστορικό

Η ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε., που εδρεύει στο δήμο Εορδαίας, ιδρύθηκε το 2008 από τους Ιωακείμ Ιωσηφίδη και Χρήστο Χαντζάρη, οι οποίοι είναι οι μόνοι μέτοχοι της εταιρείας. Το αρχικό εργοληπτικό πτυχίο της εταιρείας ήταν 3ης τάξης αλλά το Δεκέμβριο του 2014 αναβαθμίστηκε σε 5ης τάξης.

 

Ένα χρόνο μετά την ίδρυσή της, το 2009 προχώρησε, μετά από απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 260.000 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στις 956.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.560 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.

 

Στις 28/12/2020 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά 650.080,00 €. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.462.680,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.560 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 153 ευρώ η κάθε μία.

 

Η ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. αποτελεί μέλος του ομίλου CLEMIC.

 

Ο όμιλος CLEMIC  εκτός της εταιρείας ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε.,  αποτελείται από τις εταιρείες ΓΑΙΑ METAL I.K.E., Clemic Services Α.Ε., ΜΕΓΙΣΤΟΣ Α.Ε. και το ξενοδοχείο “Κλειώ – Resort & Spa” .

 

Η ΓΑΙΑ METAL Ι.Κ.Ε  είναι ένα σύγχρονο μηχανουργείο που δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα κατασκευών όπως στη μελέτη και κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων, στα συστήματα μεταφορικών ταινιοδρόμων, στη μελέτη και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών παντός τύπου κλπ.

 

Clemic Services Α.Ε δραστηριοποιείται στην διαχείριση και συντήρηση κτιρίων σε επίπεδο επιστημονικό, τεχνικό, εργατικό, συμβουλευτικό και οικονομικό. Διαθέτει τμήμα κατασκευής και συντήρησης πυροσβεστικών ειδών προσφέροντας ολοκληρωμένα συστήματα πυρασφάλειας. Απασχολεί  περίπου 200 υπαλλήλους και συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων.

 

Η ΜΕΓΙΣΤΟΣ A.E. είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που ασχολείται με τη διαχείριση και το management τεχνικών έργων.

 

Το υπερσύγχρονο και πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο «Κλειώ – Spa & Resort” παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Αποτελεί ιδανική επιλογή για επαγγελματικές συναντήσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων και περιηγήσεις για φυσιολατρικό τουρισμό.