Μη κατηγοριοποιημένο

31 Μαρ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (28/12/2020)

Η εταιρεία μας συμμετείχε στον ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπ’αριθμ. 2020.009/ΛΚΔΜ σύμβαση «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 430.000 Μ3 στ. αγόνων από την περιοχή της εσωτερικής απόθεσης Κυρίου Πεδίου για την κατασκευή και διαμόρφωση των δαπέδων του Τ/Δ11 του κλάδου...

Read More

05 Ιούν ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΦΡΑΣ (ΚΤ 21 – ELECTRICAL BUILDINGS) _ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ V (05/06/2019)

Η εταιρεία μας ανέλαβε να ολοκληρώσει ως Υπεργολάβος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. τις οικοδομικές εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου συστήματος τέφρας κτίριο 21 – electrical buildings) _ στη Νέα Μονάδα V (05/06/2019)...

Read More

03 Μαΐ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (03/05/2019)

Η εταιρεία μας συμμετείχε στον ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπ’αριθμ. 2019.003/ΛΚΔΜ σύμβαση «Διακίνηση 4,55 Χ 10^6 Μ3 στ. υπερκείμενων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή Πάρκο Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Ορυχείου Μαυροπηγής» και ανακηρύχθηκε μειοδότρια εταιρεία. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 03/05/2019....

Read More

02 Ιαν ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ – WORKSHOPS COMPLEX (38) – ΤΜΗΜΑ 2 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ_ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ V (02/01/2019)

Η εταιρεία μας ανέλαβε να ολοκληρώσει ως Υπεργολάβος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. τις οικοδομικές εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου συνεργείων - workshops complex (38) -τμήμα 2 (αποδυτήρια) στη Νέα Μονάδα V....

Read More

15 Οκτ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (15/10/2018)

Η εταιρεία μας συμμετείχε στον ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπ'αριθμ. 2018.009/ΛΚΔΜ σύμβαση "Διακίνηση 6,75 Χ 10^6 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή του Ορυχείου Μαυροπηγής" και ανακηρύχθηκε μειοδότρια εταιρεία.   Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2018....

Read More

31 Μαΐ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (31/05/2018)

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την υπ’αριθμ. 2018.010/ΛΚΔΜ σύμβαση «Διακίνηση 4,5 x 10^6  Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των ΒΔ πρανών και της βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Μαυροπηγής» και ανακηρύχθηκε μειοδότρια εταιρεία. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 31/05/2018....

Read More

30 Μαΐ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (30/05/2018)

Η εταιρεία μας συμμετείχε στον ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπ'αριθμ. 2018.321/ΛΚΔΜ σύμβαση "Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ΚΟΚΠ" και ανακηρύχθηκε μειοδότρια εταιρεία.   Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 30/05/2018....

Read More

08 Μαρ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (08/03/2018)

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την υπ’αριθμ. 2018.312/ΛΚΔΜ σύμβαση «Εργασίες στο Μηχανουργείο του ΚΟΠΚ» και ανακηρύχθηκε μειοδότρια εταιρεία. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 08/03/2018....

Read More

11 Ιαν ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

Η νέα υπηρεσία της ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον. Η εταιρεία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την διαδικασία για την ένταξή σας στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον και την υλοποίηση των ενεργειακών παρεμβάσεων της κατοικίας σας. Το άρτια καταρτισμένο και εξαιρετικά φιλικό προσωπικό της εταιρείας μας...

Read More

17 Νοέ ΑΠΟΠΕΡΆΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 6A (ELECTRICAL PRECIPITATORS ELECTRICAL BLDG) ΚΑΙ 12 (FGD ELECTRICAL BUILDING) ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ V (17/11/2017)

Η εταιρεία μας ανέλαβε, ως Υπεργολάβος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., να ολοκληρώσει τις οικοδομικές εργασίες αποπεράτωσης στα κτίρια 6Α (electrical precipitators electrical Bldg) και 12 (FGD Electrical Building) στη Νέα Μονάδα V....

Read More