05 Ιούν ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΦΡΑΣ (ΚΤ 21 – ELECTRICAL BUILDINGS) _ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ V (05/06/2019)

Η εταιρεία μας ανέλαβε να ολοκληρώσει ως Υπεργολάβος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. τις οικοδομικές εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου συστήματος τέφρας κτίριο 21 – electrical buildings) _ στη Νέα Μονάδα V (05/06/2019)