08 Μαρ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (08/03/2018)

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την υπ’αριθμ. 2018.312/ΛΚΔΜ σύμβαση «Εργασίες στο Μηχανουργείο του ΚΟΠΚ» και ανακηρύχθηκε μειοδότρια εταιρεία.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 08/03/2018.