15 Οκτ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (15/10/2018)

Η εταιρεία μας συμμετείχε στον ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπ’αριθμ. 2018.009/ΛΚΔΜ σύμβαση “Διακίνηση 6,75 Χ 10^6 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή του Ορυχείου Μαυροπηγής” και ανακηρύχθηκε μειοδότρια εταιρεία.

 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2018.