03 Μαΐ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (03/05/2019)

Η εταιρεία μας συμμετείχε στον ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπ’αριθμ. 2019.003/ΛΚΔΜ σύμβαση «Διακίνηση 4,55 Χ 10^6 Μ3 στ. υπερκείμενων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή Πάρκο Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Ορυχείου Μαυροπηγής» και ανακηρύχθηκε μειοδότρια εταιρεία.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 03/05/2019.