02 Ιαν ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ – WORKSHOPS COMPLEX (38) – ΤΜΗΜΑ 2 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ_ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ V (02/01/2019)

Η εταιρεία μας ανέλαβε να ολοκληρώσει ως Υπεργολάβος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. τις οικοδομικές εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου συνεργείων – workshops complex (38) -τμήμα 2 (αποδυτήρια) στη Νέα Μονάδα V.