17 Νοέ ΑΠΟΠΕΡΆΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 6A (ELECTRICAL PRECIPITATORS ELECTRICAL BLDG) ΚΑΙ 12 (FGD ELECTRICAL BUILDING) ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ V (17/11/2017)

Η εταιρεία μας ανέλαβε, ως Υπεργολάβος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., να ολοκληρώσει τις οικοδομικές εργασίες αποπεράτωσης στα κτίρια 6Α (electrical precipitators electrical Bldg) και 12 (FGD Electrical Building) στη Νέα Μονάδα V.