ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σε εξέλιξη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπεργολάβια απο την ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Χρονολογία

2019

Κατηγορία έργου
Οικοδομικά έργα
Σχετικά με το έργο

Εργασίες τοιχοποιίας, μόνωσης δωμάτων, επιχρισμάτων, χρωματισμοί, τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, πλακιδίων κλπ.