ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2018.312

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σε Εξέλιξη

Χρονολογία

2018

Κατηγορία έργου
Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
Σχετικά με το έργο

Εργασίες κατεργασίας σιδήρου