ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017.314/ΛΚΔΜ

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2017-2018

Κατηγορία έργου
Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
Σχετικά με το έργο

Επισκευή και συντήρηση πεδίλων ραούλων ταινιόδρομων στο μηχανουργείο.