ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπεργολάβια απο την ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Χρονολογία

2017-2018

Κατηγορία έργου
Οικοδομικά έργα
Σχετικά με το έργο

Εργασίες τοιχοποιίας, μόνωσης δωμάτων, επιχρισμάτων, χρωματισμοί, τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, πλακιδίων και κιγκλιδωμάτων. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.